Henk Mulder - Backoffice

De activiteiten die onderhouden worden zijn zeer divers. In het klantcontact zal voornamelijk het plaatsen- en ophalen van de verkoopborden opgemerkt kunnen worden. Voor het overige geldt dat de activiteiten ‘naar buiten toe’ niet of nauwelijks zichtbaar zijn omdat de ondersteuning intern georiënteerd is. In samenwerking met de andere teamleden wordt voortdurend aandacht besteed aan de onderhanden opdrachten. Dit om de meerwaarde die wij nastreven, voor u als klant, te kunnen realiseren. Met onze team-effort hopen wij onze positie verder uit te bouwen.

Met vriendelijke groet,

Henk Mulder