Bouwtechnische Keuring

Bouwtechnische Keuring

Het beoordelen van de bouwkundige staat van een woning of bedrijfspand gaat verder dan alleen een oppervlakkige waarneming.
Ook hier is sprake van een aandachtsgebied dat alleen ingevuld kan worden met een gedegen vakgerichte opleiding, kennis en ervaring.

Een vakgerichte uitvoering van een bouwtechnische inspectie geeft zekerheid.
Door een zeer ruime ervaring worden aandachtspunten gesignaleerd die een ‘leek’  met het blote oog niet waarnemen kan.
Van de zaken die visueel zichtbaar zijn wordt bepaald en aangegeven welke betekenis er aan gehecht dient te worden.

Een uitgebreid rapport wordt opgesteld waarin aangegeven staat wat de constateringen zijn, wat direct of op termijn aangepakt dient te worden en welke bedragen daarmee gemoeid zijn.

De deskundige- en uitgebreide uitvoering door Hans Takkenkamp is voor ons reden om in vol vertrouwen zijn expertise in te zetten.

(zie ook   over ons)