Hans Takkenkamp - Bouwkundige

Al vele jaren actief in de bouwsector met betrekking tot meerjarenonderhoudsplanningen, verbouwingen, tekenwerk, bouwtechnische/opleveringskeuringen en andere gerelateerde bouwkundige werkzaamheden t.b.v. partikulieren en bedrijven. Kennis op het gebied van bestaande en nieuwbouw opgedaan door het volgen van de diverse opleidingen en de opgedane praktische ervaring.

Speerpunt is het comfortabel wonen. Hieronder wordt verstaan: het zorgeloos kopen en wonen, zonder je druk te hoeven maken over de bouwtechnische staat van een mogelijk te kopen woning of bedrijfspand (bestaand of nieuw), zonder je druk te hoeven maken over het aspect verbouwing of bouwkundig beveiligen en indien gewenst kunnen we een partner zijn voor het organiseren van het (planmatig) bouwkundig onderhoud.

Met andere woorden: “het wegnemen van de zorgen, bij eigenaren van woningen en bedrijfspanden, op onderdelen waar ze geen of te weinig kennis van hebben”.

Bouwtechnische keuringen

Onder bouwtechnische keuringen van woningen wordt verstaan de aan- of verkoopkeuring van een woning die de verkopende partij ontslaat van zijn/haar verplichten om aanwezige gebreken in de te verkopen woning te melden aan een eventuele kopende partij. Naar aanleiding van het bouwtechnische onderzoek wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning en kan tevens zijn voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke verbeter kosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft de kopende partij een wapen in handen om te onderhandelen of om een beslissing te overdenken

Met vriendelijke groet,

 

Hans Takkenkamp

  • Onafhankelijke bouwtechnische keuring
  • 20 jaar praktijkervaring
  • Meerjarig onderhoudsplanning
  • Voorbereiden van verbouw
  • Opleveringskeuring
  • Uitgebreid bouwtechnisch rapport
  • Kostenoverzicht korte/lange termijn