Makelaar - Taxateur

Jan Hemmink – Gecertificeerd Register Makelaar-Taxateur onroerende zaken De meeste geldverstrekkers eisen dat de taxateur gevestigd is in het gebied waarin hij taxeert. Bovendien eisen ze dat de taxateur vermeld staat in het taxateursregister VastgoedCert. Met anderen woorden: uw woning moet getaxeerd worden door een erkend taxateur, ook wel gecertificeerd taxateur of register taxateur genoemd.…